Annonsere med Proff.no

Proff.no (Proff AS)

Av våre brukere er 67% beslutningstakere i norsk næringsliv. Proff er en nyttetjeneste for det norske næringsliv. Vi leverer oppdatert dybdeinformasjon om norske bedrifter og brukes som beslutningsgrunnlag når profesjonelle aktører leter etter leverandører og samarbeidspartnere.

59% men
of total visitors
41% women
of total visitors
25-55 years
Age span

Contact us

Address
Langkaia 1
0150Oslo